Утвърден е Окончателният годишен списък за настаняване на лица, семейства/домакинства с установени жилищни нужди и с право за настаняване в общински жилища под наем за 2021 г.

Община град Добрич уведомява всички заинтересовани граждани, че Окончателният годишен списък за настаняване в общински жилища под наем на граждани с установени жилищни нужди за 2021 г. е изготвен и утвърден от Кмета на Община град Добрич. Той е обявен на таблото пред стая 113 на Община град Добрич и 6-то работно място в Центъра за услуги и информация. С Окончателния списък за 2021 г. можете да се запознаете и тук. Съгласно чл.18 ал.1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския  жилищен фонд на Община град Добрич, възражения по утвърдения от Кмета на Община град Добрич Окончателен списък за 2021 г. не се приемат.

Заявления за установяване на  жилищни нужди и включване в Окончателен списък за 2022 г. се приемат в периода: 01.07.2021 г. – 30.09.2021 г. Заявлението се подава в Центъра за услуги и информация /работно място №6/ на Община град Добрич, ул. „България” 12.

 

Нагоре