Информационна среща по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност се проведе днес

Информационна среща по Програмата за финансиране  на граждански инициативи в полза на местната общност се проведе днес, снимка 1

Срещата се проведе в онлайн – среда чрез платформа WEBEX за видеоконферентна връзка, отговаряща на изискванията за мрежова информационна сигурност. Тя бе предшествана от редовно заседание на Комисията, създадена за оценка на проектните предложения на кандидатстващите организации, назначена със Заповед на кмета. Председателят на комисията Павел Павлов представи нейните членове и презентира история на Програмата, целите, критериите за оценка, приоритетните области и др. В рамките на онлайн срещата се включиха граждани, които зададоха въпроси, свързани със сроковете и условията за кандидатстване, както и осъществяването на кореспонденцията.

Община Добрич припомня, че крайният срок за кандидатстване по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната мощност е 14 май включително.    

С презентацията по Програмата можете да се запознаете тук.      

 

Нагоре