График на заседанията на Постоянните комисии при Общинси съвет град Добрич през юни 2021 г.

               

К о м и с и я

Дата

Час

Място

Водещ протокола

1.

ПК „Законност, обществен ред и контрол” 

25.06.2021 г.

(петък)

15.00 ч.

Бизнес-зала на 1 етаж

Йоанна Койчева

2.

ПК „Устройство на територията,  жилищна политика, строителство и инфраструктура”

24.06.2021 г.

(четвъртък)

15.30 ч.

Малка заседателна зала – ІІ етаж

Виолета Йончева

3.

ПК „Промишлено-стопанска дейност, земеделие и трудова заетост”

23.06.2021 г.

(сряда)

16.00 ч.

Бизнес-зала на 1 етаж

Виолета Йончева

4.

ПК „Здравеопазване, социални дейности и демографска политика”                             

24.06.2021 г.

(четвъртък)

16.00 ч.

Бизнес-зала на 1 етаж

Велка Тонева

5.

ПК „Наука, образование”

 

22.06.2021 г.

(вторник)

16.00 ч.

Бизнес-зала на 1 етаж

Велка Тонева

6.

ПК „Търговия, услуги и туризъм”        

 

23.06.2021 г.

(сряда)

13.00 ч.

Малка заседателна зала – ІІ етаж

Велка Тонева

7.

ПК „Култура, вероизповедания и етнически въпроси”

22.06.2021 г.

(вторник)

15.00 ч.

Малка заседателна зала – ІІ етаж

Виолета Йончева

8.

ПК „Транспорт и екология”

22.06.2021 г.

(вторник)

13.00 ч.

Бизнес-зала на 1 етаж

Виолета Йончева

9.

ПК „Бюджет, финанси и данъчна политика”        

25.06.2021 г.

(петък)

13.00 ч.

Малка заседателна зала – ІІ етаж

Виолета Йончева

10.

ПК „Управление и разпореждане с общинската собственост“                           

25.06.2021 г.

(петък)

11.00 ч.

Бизнес-зала на 1 етаж

Йоанна Койчева

11.

ПК „Спорт и младежки дейности”

 

22.06.2021 г.

(вторник)

14.30 ч.

Бизнес-зала на 1 етаж

Велка Тонева

12.

ПК „Регионално развитие, международно сътрудничество,  европейски програми и проекти”        

24.06.2021 г.

(четвъртък)

14.00 ч.

Бизнес-зала на 1 етаж

Велка Тонева

Нагоре