Протокол от публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на проект „Нов облик на Централен пазар гр. Добрич и прилежащата му част“

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг, чл. 18 от Наредбата за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общинския дълг на Община град Добрич, Кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов покани местната общност да  участва в публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг, финансиран по реда на чл. 19 а от Закона за общинския дълг от „Регионален фонд за градско развитие“ АД  /Фонд/, в качеството на мениджър на финансов инструмент за градско развитие за Северна България и „Банка ДСК“ /Банка/, в качеството на съфинансираща институция по инструмента за финансиране на проект „Нов облик на Централен пазар гр. Добрич и прилежащата му част“, при ясно формулирани параметри.

Поканата за публичното обсъждане бе публикувана на 20.05.2021 г. на интернет и фейсбук страницата на Община град Добрич, в местните печатни издания, както и в електронните медии и портали. 

Публичното обсъждане се проведе на 28 май от 11.00 часа в Голямата заседателна зала. За първи път публичното обсъждане се проведе в два формата едновременно – присъствено и онлайн чрез електронната платформа webex. Кметът на Добрич Йордан Йорданов разясни, че този вид публично обсъждане ще предостави възможност на гражданите да участват както присъствено, така и онлайн и ще се превърне в традиция. Целта на Община Добрич е да се увеличат формите на публичност за по – голяма гражданска активност. Кметът представи реалното състояние на пазара и новият проект, който ще промени изцяло неговата визия и функционалност. В публичния дебат участваха малък брой граждани. Бяха поставени въпроси, свързани с наемните цени на новите щандове и размера на дългосрочния дълг за реконструкцията на пазара.

В рамките на предварително обявения срок от 20.05.2021 г. до 18.06.2021 г. на адресите и телефоните, предоставени за публичното обсъждане, не се получиха предложения или становища по темата.

 

Нагоре