Национална научна конференция „Добруджанската епопея, Първата световна война и България през 1916 – 1918 г.“ ще се проведе на 9 и 10 септември в Тутракан и Добрич

Национална научна конференция „Добруджанската епопея, Първата световна война и България през 1916 – 1918 г.“ ще се проведе на 9 и 10 септември в Тутракан и Добрич  , снимка 1

Националната научна конференция „Добруджанската епопея, Първата световна война и България през 1916 – 1918 г.” ще се проведе на 9 и 10 септември 2021 г. в Тутракан и Добрич. Тя се организира от Министерството на културата, Института за исторически изследвания при БАН, Добруджанският научен институт, Македонският научен институт, Община град Добрич, Община Тутракан, Регионален исторически музей – Добрич, Исторически музей – Тутракан. Научен ръководител е академик Георги Марков. На научния форум ще се изнесат 40 научни доклада и съобщения. Техните автори са от Института за исторически изследвания при БАН, СУ „Св. Климент Охридски”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, ШУ „Еп. К. Преславски”, Военната академия „Г. С. Раковски”, Държавните архиви във Варна и Русе, Регионалните исторически музеи в Добрич, Варна, Хасково и Благоевград, Историческия музей – Тутракан.

В Добрич заседанията са на 10 септември от 10.00 часа в Дом-паметник „Й. Йовков”. В този ден научни доклади и съобщения ще изнесат: проф. д. и. н. Калчо Калчев, полковник проф. д. н. Димитър Недялков, проф. д. н. Венцислав Димов, доц. д.р Цветолин Недков, д-р Кремена Митева и др.

 

ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАУЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ В ДОБРИЧ

 

 

10 СЕПТЕМВРИ 2021 Г.

ДОБРИЧ

Дом-паметник „Йордан Йовков“

 

9:30 – 10:00 ч.    Регистрация на участниците

 

10:00 - 10:15 ч.   Откриване на конференцията

10:15 – 12:30 ч.  ПЪРВИ ПАНЕЛ

Модератор: проф. д. и. н. Калчо Калчев

 

10:15 - 10:30 ч.   д-р Пламен Димитров

Министерство на отбраната

Геополитически аспекти на българското участие в Първата световна война

 

10:30 – 10:45 ч.  доц. д-р Климент Найденов,

гл. ас. д-р Владимир Станев, Елица Стоянова

СУ „Св. Климент Охридски”

Защитата на националната кауза: проф. Атанас Иширков за Добруджа в края на Първата световна война

 

10:45 – 11:00 ч.  проф. д.н. Калчо Калчев

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Българо-турското сътрудничество по време на Кубадинската (Кобадинската) настъпателна операция

11:00 – 11:15 ч.  полк. проф. д.н. Димитър Недялков

ВА „Г. С. Раковски

Българското въздухоплаване и военната кампания в Добруджа през Първата световна война

11:15 – 11:30ч.   Траян Димитров

РИМ – Варна

Голямата война, Добричката епопея и русите през погледа на Радка Стойчева

11:30 – 11:45 ч.  Симеон Кулиш

ШУ „Еп. К. Преславски”,

Тракийски научен институт, филиал Варна

Тодор Гъбарев – опълченецът-генерал

11:45 – 12:00 ч.  гл. ас. д-р Христо Попов

СУ „Св. Климент Охридски”

Метеорологичните условия през втората половина на 1916 г.

12:00 – 12:15 ч.  проф. д-р Тодор Галунов

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Българското участие във войната и държавните институции

12:15 – 12:30 ч.  Дискусия

 

12:30 – 14:00 ч.  Почивка

 

 

14:00 ч. – 16:30 ч.        ВТОРИ ПАНЕЛ:

Модератор: доц. д-р Цветолин Недков

 

14:00 – 14:15 ч.  доц. д-р Живко Лефтеров

Департамент „История“, НБУ

За целите и задачите на формираната през 1916 г. Планинска дивизия

14:15 – 14:30 ч.  Гергана Георгиева

ДА – Варна

Окупационните войски на Съглашението във Варна 1918 – 1919 г.

14:30 – 14:45 ч.  Александър Въчков

Малките музейни експозиции – съвременни тенденции

14:45 – 15:00 ч.  д-р Христо Боев

ШУ „Еп. К. Преславски”

Баталната естетика при Топорчану и Йовков: Военни спомени vs „Земляци”

15:00 – 15:15 ч.  Николай Поппетров

Институт за исторически изследвания – БАН

Между художествената литература и публицистиката: книжовното наследство на Печо Господинов от дистанцията на времето

15:15 – 15:30 ч.  д-р Кремена Митева

РИМ – Добрич

Една вечер на поручик Йордан Йовков

15:30 ч. – 15:45 ч.        доц. д-р Цветолин Недков

РИМ – Добрич

Житната търговия на Южна Добруджа

(1916 – 1918 г.)

15:45 – 16:00 ч.  Георги Павлов

Окръжен съд – Добрич

Военните действия на Добруджанския фронт от гледна точка на Хагската система на военновременното право от 18 октомври 1907 г.

 

16:00 – 16:30 ч.  Дискусия

 

        

 

Нагоре