Продължават ремонтните дейности по уличната мрежа на Добрич

Продължават ремонтните дейности по уличната мрежа на Добрич , снимка 1

На Улица „Любен Каравелов“ в частта от „Кирил и Методий“ до бул. „Трети март“ се извършва цялостен ремонт на тротоари и бордюри. След като бъде приключен /до  края не месец септември/ същият участък и улица  „Ангел Кънчев“ ще бъдат асфалтирани. Ремонтът на другата част от улицата започва веднага след приключването на този участък като се предвиждат да бъдат извършени същите дейности. Улица „Тополи“ е завършена. Положени са бордюри и асфалт, включително и линейни оттоци за отвеждане на повърхностни дъждовни води. По улица „Димитър Списаревски“ в участъка от улица „Хан Тервел“ до улица „Хаджи Димитър“ е извършен авариен ремонт на канализацията. Към настоящия момент пътят е посипан с чакъл и е проходим за МПС. Предвижда се асфалтирането на улицата да се извърши през следващата календарна година. По улица „Каменица“ е започнато премахване на бордюри и подготовка за асфалтиране. Към настоящия момент затворен участък е само по улица „Любен Каравелов“ от „Кирил и Методий“ до бул. „3 – ти март“.        

 

Нагоре