Съобщение

Съобщение, снимка 1

Община град Добрич информира гражданите, че продължават ремонтните дейности по улица „Любен Каравелов“. От 16 септември ще се ремонтира десния тротоар по улицата в частта от улица „Кирил и Методий“ до улица „Васил Левски“. По този повод до приключване на ремонта, се забранява спирането по тази улица, за да не се възпрепятстват ремонтните дейности.

Община Добрич призовава водачите на МПС да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация.    

 

Нагоре