Община Добрич проведе публично обсъждане на Новата транспортна схема

Община Добрич проведе публично обсъждане на Новата транспортна схема, снимка 1

Публичното  обсъждане се проведе в двоен формат – присъствено в Голямата заседателна зала и неприсъствено чрез платформата WEBEX за видеоконферентна връзка, отговаряща на изискванията за мрежова информационна сигурност. След публикуване на първия вариант, в посочения едномесечен срок постъпиха 17 становища. В резултат на тях и на допълнително калибриране на транспортния модел, се състави втори окончателен вариант на схема на нови линии на градския транспорт в Добрич. Обсъждането на втория вариант започна с презентация на Новата транспортна схема, водена от Инж. Цанко Симеонов, представител на фирмата – изпълнител – Сдружение „Градски транспорт и инфраструктура“. Инж. Симеонов представи текущото състояние на градския транспорт в Добрич, извършените дейности и ефекта от реализацията на промяната на транспортната схема. Той се фокусира и върху представително социологическо проучване което включва всички изследвания, свързани с използването  на общинската транспортна схема в Добрич и нейната ефективност. В дискусията участваха граждани и общински съветници, които направиха своите предложения и зададоха  въпроси за организацията на движението, за новите маршрутни разписания, за новите спирки и необходимите инвестиции за въвеждането на Новата транспортна схема. В рамките на предварително обявената дискусия на електронния адрес се получиха становища и предложения, свързани с новите градски линии. Те ще се разгледат и в зависимост от тяхната целесъобразност, ще се вземат предвид при окончателната разработка на Новата транспортна схема на Добрич.          

Нагоре