Община град Добрич ще валидира пощенска марка на тема „160 години от рождението на ген. Иван Колев“

Община град Добрич ще валидира пощенска марка на тема „160 години от рождението на ген. Иван Колев“, снимка 1

Церемонията по валидиране на пощенската марка ще се състои в началото на Тържественото заседание на Общински съвет град Добрич на 25 септември от 10.30 часа в Художествената галерия. Пощенската марка на тема „160 години от рождението на ген. Иван Колев“ ще бъде с тираж 5100 броя. Номиналната й стойност е 3 лева.

Предвид различни предположения за рождената дата на Ген. Иван Колев Община град Добрич публикува фактите, предоставени от историка Радослав Симеонов:

За рождената година на генерал-лейтенант Иван Колев са изказвани различни предположения в историческата литература – 1861 г. или 1863 г., без обаче да бъдат цитирани конкретни архивни документи, потвърждаващи или отричащи едната или другата хипотеза. Такива естествено много трудно могат да бъдат открити в нашите архиви, тъй като генералът е роден извън пределите на България, в бесарабското село Бановка. При изграждането на  неговия паметник в гр. Добрич през 2016 г. като по-меродавна бе възприета 1863 г., но без да е ясно защо (може би защото е по-популярна и по-често употребявана в историческата литература). Само преди няколко месеца, стана ясно, че това е било погрешен ход.

За окончателното изясняване на този въпрос – двама историци – гл. експерт Георги Луков от ДВИА-В. Търново и гл. експерт Радослав Симеонов от МО, решават да прегледат наличния архивен материал и да сложат край на всякакви спекулации и евентуални грешки по отношение рождената година на прославения български кавалерист. Като най-достоверни източници на информация те възприемат периодически издаваните в Царство България „Списъци на офицерите на действителна служба“. Там за всеки един от тях – от подпоручика до генерала, се поместват кратки биографични данни. Като действащ български офицер Иван Колев не прави изключение и името му фигурира в тези списъци. Но двамата историци откриват нещо много интересно – в списъците до 1908 г. за негова рождена година се посочва единствено 1863 г. Ала в списъка от 1908 г. тя е коригирана с 1861 г. и във всички списъци оттук нататък фигурира само тя.  Точно това разминаване обяснява защо именно тези две години са циркулирали досега в историческата литература като потенциални негови рождени години, но никой не си е направил труда да проследи защо се получава така. Най-вероятната хипотеза е, че самият Иван Колев се е намесил през 1908 г., уведомявайки редакционната колегия на изданието, че е допусната грешка по отношение на неговата рождена година. Така и става, през 1908 г. грешката е коригирана, а оттук нататък като година на раждане на Иван Колев се посочва само 1861 г.  

 

Нагоре