Работно време на детските градини и ясли в град Добрич на 22 ноември 2021 г.

На основание заповед на Кмета на град Добрич №1749 от 17.11.2021 г. и във връзка с усложнената епидемична обстановка и необходимостта от провеждане на дезинфекция на всички критични точки в детските градини и детските ясли, в които ще бъдат разположени избирателни секции за провеждането на 21 ноември 2021 г. на изборите за президент и вицепрезидент, на 22 ноември 2021 г. се преустановяват посещенията в следните детски заведения:

 

1. Детска ясла № 4 – ул. „Л. Каравелов” №55 А

2. ДГ № 10 „Слънчице“ – ул. „Даскал Д. Попов” №1

3. ДГ № 8 „Бодра смяна“ – ул. „Ген. Колев” №13

4. ДГ №8 „Бодра смяна“ – ул. „Христо Смирненски” №5

5. Детска ясла № 5 – ул. „Екзарх Антим I” № 1

6. ДГ № 23 „Звездица“ – ул. „Богдан“ № 2

7. Детска ясла № 4 – ул. „Вардар” № 54

8. ДГ №12 „Щурче“ – ул. „Дунав” №16

9. ДГ № 12 „Щурче“ – ул. „Вардар” №67

10. ДГ №25 „Весела“ – ж.к. „Добротица” №16

11. ДГ № 25 „Весела“ – ж.к. „Дружба” №54

12. ДГ № 18 „Дора Габе“ – ж.к. „Дружба” до бл. 44

13. ДГ № 26 „Звънче“ – ул. „Оп. Д. Ковачев” №2

14. ДГ № 32 „Зорница“ – ж.к. „Строител” до бл. 65

15. ДГ № 32 „Зорница“ – ж.к. „Балик”, ул. „Теменуга“ до бл. 24

16. ДГ № 20 „Радост“ – ул. „Христо Ботев” №54

 

В детските градини и детските ясли на територията на Община град Добрич, които не са включени в т. I от настоящата заповед, посещенията не се преустановяват.

Нагоре