Съобщение от електроенергиен системен оператор ЕАД

Във връзка с изпълнението на обект "Реконструкция на ВЛ110 KV Димитър Ганев" уведомяваме, че всички строително монтажни работи по трасето на обекта са приключили. На 23.11.2021 г. по линията ще бъде подадено напрежение 110 KV.

Нагоре