Община град Добрич предприема акция срещу нерегламентираното изхвърляне на строителни отпадъци

Община град Добрич предприема акция срещу нерегламентираното изхвърляне на строителни отпадъци, снимка 1

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

Община град Добрич предприема акция срещу нерегламентираното изхвърляне на строителни отпадъци около и в контейнерите за битови отпадъци и разделно събиране. Към нарушителите ще бъдат  предприети административнонаказателни мерки съгласно чл. 29, ал. 2 от Закон за управление на отпадъците (Забранява се изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано управление на отпадъците).

 

За изхърляне на строителни отпадъци, следва да се използват следните възможности:

Чрез контейнер за строителни отпадъци, предоставен от:

фирма „Уейст Солюшънс България“ ЕООД на телефон 058 87 00 82 или 0877 87 0082, като 5 кубиковият е на цена 132 лв., а 7 кубиковият е на цена 180 лв.;

фирма „Танатос“ ЕООД на телефон 0898625122, като 7 кубиковият е на цена 180 лв.

 

Безплатно в контейнери тип „Гондола“ с обем 7 м3 за изхвърляне на строителни отпадъци от ремонтни дейности поставени на две места в ЖК „Балик“ – до бл. №17 и бл. №20. Контейнерите се обслужват всеки вторник и петък. Планира се поставяне на безплатни контейнери за строителни отпадъци и на други места в града.

Община Добрич призовава да не се изхвърлят строителни отпадъци до контейнерите, в случай, че те са се запълнили преди датата за обслужване, това ще възпрепятства тяхното обслужване и съответно поставянето на друг контейнер.

Контейнерите да бъдат използвани по предназначение и друг вид отпадъци да не се изхвърля в тях.

Обръщаме внимание, че контейнерите са предназначени единствено за нуждите на домакинствата и е недопустимо използването им от фирми извършващи строително-ремонтни дейности.

За правилното използване на контейнерите ще се следи от служители на Общинска администрация и фирма „Уейст Солюшънс България“ ЕООД.

Сигнали относно нередности при използването им може да се подават на тел. 058/604 573, 058/601207, 058/600705

Община град Добрич

Снимката е илюстративна!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нагоре