Община Добрич подобрява условията в Комплекса за социални услуги за лица и деца с увреждания „Палитра“

Община Добрич подобрява условията в Комплекса за социални услуги за лица и деца с увреждания „Палитра“ , снимка 1

Подобрени са условията за пребиваване на лица и деца с увреждания в Комплекса за социални услуги, намиращ ул. "Суха река"№37. В момента социалните услуги, които се предлагат, се ползват от общо 170 лица и деца. През 2021 г. с бюджетни средства е извършена подмяна на подови настилки, ремонт на покрив, подмяна на оградни пана на двор, пана на тераси, текущи ВиК аварии. Освен това са обособени три нови помещения в Защитени жилища / ковид изолатор, работен кабинет и стая за персонал /. В момента се ремонтират кухненските помещения. С подобренията в Комплекса за социални услуги ще се повиши качеството на предлаганите услуги и ще се създаде по – уютна среда за децата и лицата с увреждания.    

През 2021 година социалните заведения, намиращи се на този адрес – Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, Дневен център за деца с увреждания, Център за социална рехабилитация и интеграция и Защитени жилища за лица с умствена изостаналост бяха обединени в Комплекс за социални услуги „Палитра“.

 

Нагоре