Промени се предвиждат в Наредбата за организацията безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Общината

Промени се предвиждат в Наредбата за организацията безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Общината, снимка 1

За повишаване ефективността на предоставяните услуги и контролната дейност по спазване разпоредбите на Наредбата за организацията на безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на общината, повишаване качеството на предлаганите услуги, модернизация и дигитализация на дейностите, свързани с използването и обслужването на „Синя зона“ се налага внасянето на промени в Наредбата.

Докладната записка с предложенията за промени ще бъде внесена на февруарското заседание на Общински съвет град Добрич, а на гражданите ще бъде предоставен срок от един месец за обсъждане, запознаване с новия текст на докладната и внасяне на предложения.

Едни от съществените промени в Наредбата засягат организацията на работата на „Синя зона“,  която ще бъде разделена на райони, включващи няколко зони. Работното време на Синята зона ще се намали с един час – от 08 до 17 ч. вместо от 08 до 18 ч.

Предстоят следните промени и в размера на таксите:

1.За платено кратковременно паркиране от:     

                1.1 Леки автомобили - 1,20 лева на час;

                1.2 Лекотоварни автомобили с общо тегло до 2,5 тона и на микробуси с до 12 пътникоместа - 2,40 лева на час;

2. За ползване на карта за платено паркиране в режим “Служебен абонамент” - 90,00 лева за месец/ бр.

3. За ползване на карта за режим на платено паркиране на МПС по постоянен и/или настоящ адрес е 20 % от стойността на определената цена по ал. 2.

4.  За месечно ползване на режим на паркиране на МПС „МЕСЕЧЕН АБОНАМЕНТ“ – 100,00 лева.

5. За месечно ползване на режим на паркиране на МПС „МЕСЕЧЕН АБОНАМЕНТ ЗА РАЙОН  - 60,00 лева.

6. За годишен абонамент за ползване на режим на паркиране на МПС „СИНЯ ЗОНА“ – 1100,00 лева.

7. За годишен абонамент за ползване на режим на паркиране на МПС „АБОНАМЕНТ ЗА РАЙОН В СИНЯ ЗОНА”  - 660,00 лева.

8. За годишен абонамент  в режим “Служебен абонамент”  - 990,00 лева.

9. За годишен абонамент за режим на платено паркиране на МПС по постоянен и/или настоящ адрес – 198,00 лева.

10. За отблокиране на принудително задържано МПС чрез използването на техническо средство (скоба) – 20,00 лева.

11. За освобождаване на принудително преместено поради неправилно паркиране превозно средство – 50,00 лева, а когато преместването се преустанови на място  - 50,00 лева.

12.  За ползване на карта в режим на платен абонамент извън „Синя зона” – 30,00 лева.

13. За престой на паркинг на принудително отстранени МПС – по 1,20  лева за всеки час престой.

Гражданите ще могат да закупят месечен или годишен абонамент за цялата „Синя зона“ или за определен район от „Синята зона“.

Въвежда се нова система за централизирано управление на „Синята зона“, с която ще се подобри качеството на услугата - нов начин на заплащане – чрез електронен талон, който ще може да се закупи както в обекти, определени със заповед на Кмета или чрез мобилно приложение, като се запазва възможността за заплащане със СМС на номер 1358.

Променят се и функциите на служителите на „Синя зона“. Отпада задължението им за издаване на касов бон и остават контролни функции, чрез сканиране на регистрационния номер на автомобила и проверката му в електронната система.

Подробно с текста на докладната записка, която ще бъде внесена в дневния ред на февруарската сесия на Общински съвет гр. Добрич гражданите могат да се запознаят на сайта на Общината.

Нагоре