Община град Добрич участва във встъпителна конференция на тема „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване на уязвими групи“

Община град Добрич участва във встъпителна конференция на тема „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване на уязвими групи“, снимка 1

Младежки работници от Младежки център – Добрич и ромски медиатори участваха днес във встъпителна конференция на тема „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване на уязвими групи“. Конференцията е в изпълнение на проект „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите  групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Основната цел на проекта е изграждане на административен капацитет за образователно и социално включване чрез предоставяне на обучения в различни области на няколко типа участници, ангажирани с изпълнението на други проекти. Конференцията се състоя чрез електронната платформа ZOOM и в нея освен младежи и ромски медиатори от Добрич участваха представители на СУ „Св. Климент Охридски“, МОН, МТСП, национално координационно звено и др.

Нагоре