Позиция на Община град Добрич относно публикувна информация в добрички сайт

Община град Добрич за пореден път констатира некоректно поднесена информация от сайт, която внушава неистини. В публикация е посочено, че Добрич има най-много финансови корекции, като невярно е посочен и броят на самите проекти.

Община град Добрич като институция винаги е залагала на прозрачността и публичността и всеки опит да се дискредитира не е в полза на гражданите. И този път за да бъдем най–вече коректни към гражданите публикуваме реалните числа:

За периода ноември 2015 – 2022 г. има одобрени, изпълнени и в процес на изпълнение общо 40 проекта, от които 10 с национално финансиране и 30 с европейско финансиране. Общата стойност на всички проекти е 206.581.444 от които 2 339 090.39 са наложени финансови корекции, които представляват 1,13% от реално извършените разходи от дейностите по проектите. Информацията, която се публикува в ИСУН е определен процент от стойността на сключения договор, а не от реално извършените разходи, откъдето се получава разминаване в цифрите. Община град Добрич кандидатства по различни програми и търси разнородни източници на финансиране, а не само по Оперативни програма и в тази връзка са подадени 5 проектни предложения, които са в процес на оценка и са на стойност 5 924.896.42.

Информацията, която се съдържа в електронната система ИСУН е частична.

Нагоре