Зам. – кметът на Община Добрич д-р Емилия Баева участва във форум „Българските общини – постигане на европейски стандарт за качество на управлението на местно ниво“

Зам. – кметът на Община Добрич д-р Емилия Баева участва във форум  „Българските общини – постигане на европейски стандарт за качество на управлението на местно ниво“, снимка 1

В рамките на форума, който се провежда във Велинград, на д-р Баева бе връчен приза – Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа. Удостояването с престижната награда е признание за постигнатото високо качество на управление в общината, съгласно утвърдения европейски стандарт, основан на принципите за иновативно и добро демократично управление.

Д-р Баева представи добри практики на Община Добрич в социалната сфера, които доказват доброто управление на местно ниво.

Форумът се организира от МРРБ и има за цел да се представят добри практики за развитие и укрепване на местното самоуправление и местната демокрация в България. В него участват членове на Националната платформа на партньорите за добро демократично управление на местно ниво, национални експерти, представители на НСОРБ, на българските общини, на МРРБ, на Съвета на Европа.

Нагоре