Покана от Областния информационен център

Покана от Областния информационен център, снимка 1

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящо информационно събитие, част от Общата кампания на мрежата от областни информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България, екипът на Областен информационен център – Добрич ще проведе  информационна среща „Новите програми на България, съфинансирани от ЕС за програмен период 2021-2027 г.“

Събитието ще се проведе на 30 ноември (сряда), от 9:30 ч. в хибриден формат – присъствено в Голяма заседателна зала, ет.2 на Община град Добрич, и виртуално във Фейсбук страницата на ОИЦ-Добрич, на следния линк: https://www.facebook.com/oic.dobrch/live/

Участието в информационната среща е безплатно. Необходима е предварителна регистрация до 29 ноември 2022 г. чрез регистрационната форма на следния линк https://forms.gle/X8mSiu2i6xstbbnw7 Ако възникне проблем с линка за регистрация трябва да се копира хипервръзката от документа и да се постави в браузъра.

Информационното събитие е насочено към потенциални и настоящи бенефициенти по програмите, местните власти, академичната общност, образователни организации, представители на бизнеса, неправителствения сектор, младежи, медии, широка общественост и др.

На срещата ще бъдат представени приоритетите на програмите, съфинансирани със средства от Европейските фондове за споделено управление за периода 2021-2027 г., условията за финансиране, съпоставка с предходния програмен период, както и националната законодателна рамка за новия програмен период.

Приложение: Предварителна програма на събитието

 

Вярваме, че инициативата ще представлява интерес за Вас!

ИНФОРМАЦИЯТА МОЖЕ ДА ПРОМЕНИ И ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

 

 

ОИЦ – Добрич,  е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

 

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

ЕКИП НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ДОБРИЧ

 

 

 

 

Обща кампания на Мрежата от ОИЦ за 2022 г., посветена на новите програми на България, съфинансирани от ЕС за

програмен период 2021-2027 г.

 

30 ноември 2022 г., 09:30 часа

 

Хибридно събитие: Голяма заседателна зала, ет. 2, Община град Добрич и онлайн на страницата на центъра във Фейсбук

Организатор: Областен информационен център – Добрич

 

 

ПРОГРАМА

 

9:30 – 9:35

   Откриване

Росица Йорданова, ръководител на проекта

9:35 – 9:45

   Въвеждащо представяне – програмен период 2021-2027 г.

Геновева Друмева, управител

9:45 – 10:00

Програма „Развитие на човешките ресурси“

Искра Димова, експерт КИЛ

10:0010:15

Програма „Образование“

Искра Димова, експерт КИЛ

10:1510:30

Програмата за храни и основно материално подпомагане

Михаела Козовска, експерт ИОУ

10:30 – 10:45

Програма „Развитие на регионите“

Геновева Друмева, управител

10:45 – 11:00

Програма „Околна среда“

 Геновева Друмева, управител

11:00 – 11:15

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“

Геновева Друмева, управител

11:15 – 11:30

Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“

Искра Димова, експерт КИЛ

11:30 – 11:45

Програма „Морско дело, рибарство и аквакултури“

Михаела Козовска, експерт ИОУ

11:45 – 12:00

Въпроси и отговори

12:00 -  12:30

Дискусия - кетъринг

Нагоре