Община Добрич започва кампания за издаване на разрешителни и холограмни стикери за таксиметров превоз за предстоящата 2023 година

Община Добрич започва кампания за издаване на разрешителни и холограмни стикери за таксиметров превоз за предстоящата 2023 година, снимка 1

Считано от 05.12.2022 г. Община Добрич стартира кампания за издаване на нови разрешителни и холограмни стикери с нов дизайн за таксиметров превоз за предстоящата 2023 г.

Подаването на необходимите документи и получаването на разрешителните ще се извършва, в Центъра за услуги и информация на първия етаж в сградата на Общината, улица „България“ №12. Заявлението може да бъде изтеглено от сайта на Община Добрич www.dobrich.bg /Услуги и информация, Рубрика „Икономическо развитие и европейски фондове“/ или да се получи на място.

Съгласно чл.24а от Закона за Автомобилните превози  и чл. 24, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 34 от 1999 за Таксиметров превоз на пътници, е необходимо таксиметровите превозвачи да предоставят следните документи:

  • Заявление от търговеца по образец;
  • Фискален бон, издаден от таксиметровия апарат на автомобила;
  • Списък на превозните средства, за които се кандидатства за издаване на разрешения и списък с данните на водачите, които ще извършват таксиметровия превоз от името на регистрирания търговец, но за своя сметка.

Апелираме към таксиметровите превозвачи да подават коректно попълнени заявления.

До настоящият момент за 2022 г. в Община Добрич са издадени 321 разрешителни за таксиметров превоз. В тази връзка Общината има готовност през предстоящата кампания да издаде до 360 броя разрешителни.

С цел да не се допуска струпване на граждани и по-бързо административно обслужване, Община град Добрич призовава таксиметровите превозвачи с издадените разрешителни за таксиметров превоз за 2022 г. с четни номера да подават необходимите документи на четни дати, респективно разрешителни с нечетни номера на нечетни дати.

  • Данъкът за упражняване на таксиметрова дейност на територията на Община град Добрич е в размер на 300 лева /минимално определената ставка за страната/ и остава непроменен и за предстоящата година.

Нагоре