Съобщение до гражданите на град Добрич

Съобщение до гражданите на град Добрич, снимка 1

Стартира процедура BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I

Желаещите могат да се запознаят с процедурата, Насоките за кандидатстване и приложенията към тях на следните електронни адреси:

https://www.mrrb.bg/bg/utvurdeni-nasoki-za-kandidatstvane-po-procedura-podkrepa-za-ustojchivo-energijno-obnovyavane-na-jilistniya-sgraden-fond-etap-i/ и https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Info/dbc86350-cccd-414a-a175-a1d440952525

 

Община град Добрич ще проведе информационна среща със заинтересованите лица.  За датата на събитието ще бъдете информирани допълнително.

 

 

Нагоре