Община Добрич взе участие в конференция по проект „Европа в България: Общо бъдеще“

Община Добрич взе участие в конференция по проект „Европа в България: Общо бъдеще“, снимка 1

Днес от 10.30 ч. в Добрич се проведе конференция по проект „Европа в България: Общо бъдеще“, който се изпълнява от Българската телеграфна агенция с подкрепата на Европейската комисия в рамките на проект „EU in BG: Cohesion Future – Европа в България: Общо бъдеще“.

Със своята инициатива БТА си поставя за цел да предоставя информация на широката общественост и да насърчава открит диалог относно политиката на сближаване, резултатите на местно ниво и ролята за изпълнението на политическите приоритети на Европейския съюз.

От Община Добрич в конференция взе участие Росица Йорданова – заместник кмет „“Икономическо развитие и европейски фондове“, която представи проектите с обществена значимост от изминалия програмен период ОПРР 2014-2020 – „Развитие на интегрирана система на градския транспорт в Добрич“, както и тези, по които ще се работи през следващия програмен период.

Областен информационен център Добрич представи напредъка по Оперативните програми 2014-2020 г. на областно ниво, както и накратко новите програми на България, финансирани от Европейските фондове за споделено управление за периода 2021-2027 г.

Нагоре