Съобщение на Детска млечна кухня

Съобщение на Детска млечна кухня  

Във връзка с предстоящите празници Ви уведомяваме, за следните почивни дни на Детска млечна кухня: периода от 26.04. до 01.05.19 г. и 06.05.19 г.

Заверка на купони ще се осъществи по следния ред:

на 24.04.19г. за 02.05.19 г.

на 25.04.19г. за 03.05.19 г.

на 02.05.19г. за 07.05.19 г.

на 03.05.19г. за 08.05.19 г.

Нагоре