Ромски образователен фонд обяви конкурс за стипендии за студенти от ромски произход в 16 държави от Централна и Източна Европа

В конкурса могат да участват студенти, следващи в бакалавърска, магистърска или докторантска програма, както и лица, на които им предстои да кандидатстват за прием в университет през академичната 2019/2020 г. Допълнителна информация за кандидатстване заинтересованите лица  могат  да получат  от сайта на организацията – www.romaeducatoonfund.hu. Крайният срок за България е 15.05.2019  г.

 

Нагоре