Богата палитра от дейности по Проект „Заедно учим, творим и играем“

Богата  палитра  от  дейности по Проект „Заедно учим, творим и играем“, снимка 1

Най-хубавите си творби, изготвени в клубовете по изобразително изкуство  експонираха децата  с помощта на своите ръководители в ДГ №32 „Зорница“, ОУ „Христо Смирненски“, Обединено училище „Йордан Йовков“. Интерес към изкуството, талант и креативност излъчват произведенията  на малките таланти, сътворени през цялата учебна година.

Ревю на тема: „Етно в дрехите, бижутата и веселбата“ бе една от най-емоционалните инициативи през месец април  в трите образователни институции, организирани от клубовете по мултикултурен фолклор. Желание за изява и успешно представяне пред публика излъчваше всяко дете, включено в представителните  изяви.

 Целенасочената работа по Проект „Заедно учим, творим и играем“, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства  в клубовете по изобразително изкуство и мултикултурен фолклор  засилва интереса на ромските деца към образователния процес. Помага им да развият своя творчески потенциал. Децата откриват, че в света на изкуството техните умения са значими за възрастните. 

Нагоре