Обществено обсъждане на ЧИ на ОУПО

По молба на възложителя Община Добрич публикува:

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

За обществено обсъждане на предстоящо частично изменение на ОУПО гр.Добрич на основание чл.127 ал.1 от ЗУТ

Собственикът Чавдар Д. Стайков на поземлен имот гр.Добрич с идентификационен № 72624.474.108, кани представител на Община гр.Добрич и всички заинтересовани лица за провеждане на обществено обсъждане, относно намерението си за предстоящо предстоящо частично изменение на ОУПО гр.Добрич и промяна на предназначението на земеделската земя в устройствена зона – за производствена и обслужваща дейност, което ще се проведе на 10.07 от 11.00 часа в малката зала на Община гр.Добрич.

Телефон за връзка: 0899/135186

Проект

Нагоре