Областният екип по приемна грижа към Община град Добрич стартира кампания за набиране на кандидати за приемни семейства

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Областния екип по приемна грижа към Община град Добрич  стартира кампания за набиране на кандидати за приемни семейства, по проект „Приеми ме  2015”

 

Областния екип по приемна грижа към Община град Добрич обявява прием на документи за набиране на приемни семейства в Община град Добрич. Община град Добрич работи по проект „Приеми ме 2015” от  2016г. Дейностите се осъществяват на областен принцип.

 

С приоритет ще се приемат документ на кандидати, които желаят да се грижат за:

  • деца с увреждане;
  • деца от 0 до 3 години;
  • деца от 3 до 12 години;

 

Ще се приемат и заявления на кандидати, които желаят да се грижат за две деца в семейството си.

 

До четири месеца продължава проучването и оценката на възможностите на желаещите да предоставят социалната услуга „Приемна грижа“. Всички професионални приемни семейства се назначават на граждански договор и са финансово обезпечени в периода, в който полагат грижи за приемно дете.

 

Всеки желаещ да кандидатства или да получи повече информация, може да се обърне към Областния екип по приемна грижа на адрес:

 

          гр. Добрич, ул. „Независимост”,№7,/бивш партиен дом/ ет.11

          гр. Добрич, ул.”Независимост”,№7, ,/бивш партиен дом/  ет.7, стая 703

 

За контакти: Даниела Иванова – Началник на Областен екип по приемна грижа, тел. 0895/632524.

Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.002-0132-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Нагоре