Работна среща за представяне на актуални процедури по ОПОС 2014-2020, насочени към Натура 2000 и биоразнообразието

Работна среща за представяне на актуални процедури по ОПОС 2014-2020, насочени към Натура 2000 и биоразнообразието, снимка 1

Екипът на Областен информационен център – Добрич организира работна среща за представяне на актуални процедури за набор на проектни предложения по Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г., насочени към екологичната мрежа Натура 2000 и биоразнообразието.

Събитието ще се проведе на 21.11.2019 г./ четвъртък/ в офиса на ОИЦ – Добрич, находящ се на ул. „България“ 12, на 1 етаж в сградата на Община град Добрич. Ще бъдат представени двете процедури BG16M1OP002-3.019 „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000“ в България и BG16M1OP002-3.020 „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове“.

Поканени да вземат участие са представители на общините от област Добрич,  неправителствени организации и медии.

Срещата е безплатна и не изисква предварителна регистрация.

 

ИНФОРМАЦИЯТА МОЖЕ ДА ПРОМЕНИ И ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

 

ОИЦ – Добрич  е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Нагоре