Препоръчваме използването на възможностите за електронна комуникация

Във връзка с обявеното извънредно положение и препоръките от централната власт за работа в условията на коронавирус COVID-19, Община град Добрич напомня за възможностите за водене на кореспонденция и извършване на административни услуги по електронен път, без необходимост от физическо присъствие на гражданите и представители на бизнеса в звената за административно обслужване:

  • Заявяване и получаване на услуги и водене на кореспонденция чрез Системата за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). Системата представлява електронен еквивалент на препоръчана поща с обратна разписка. Ползването на Системата изисква регистрация (на адрес https://edelivery.egov.bg/) и наличие на валиден електронен подпис или ПИК на НОИ. Съгласно съобщение от ДАЕУ е постигната договореност за издаване на едномесечен безплатен електронен подпис от доставчици на удостоверителни услуги, които ще предоставят онлайн възможност за заявяване на подписа. За повече информация: https://egov.bg/wps/portal/egov/topical/be7210e2-457c-4b74-b8cc-f919ecffc9fe
  • Заявяване и получаване на административни услуги по електронен път през сайта на общината www.dobrich.bg , рубрика „Портал за е-услуги на Община Добрич“, както и рубрика „Услуги и информация“, подрубрика „Видове услуги“. Възможен е и централизиран достъп до общинските услуги чрез портала www.egov.bg . Заявления и кореспонденция се изпращат на официалния е-адрес на общината dobrich@dobrich.bg .
Нагоре