Съобщение за граждани, семейства и домакинства, включени в списъка за настаняване в общински жилища

Всички граждани, включени в Окончателен списък за настаняване в общински жилища за 2019 г., които към 01.03.2020 г. не са настанени в общински жилища под наем, съгласно чл.12, ал.1, т.1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич в периода от 1 до 31 март 2020 г. подават декларация по чл.7 от същата наредба.

Във връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г. и за преодоляване на последиците, в сила от 14.05.2020г., Община град Добрич напомня на гражданите включени в Окончателен списък за настаняване в общински жилища за 2019 г.,  че срокът за прием на декларациите по чл. 7 от Наредбата изтича на 15 юни 2020г., включително.

Декларацията се получава и подава на 6-то работно място в Центъра за услуги и информация на Община град Добрич. Декларацията може да бъде изтеглена и от тук, и да бъде подадена на адрес: jil.dek@dobrich.bg. Допълнителна информация можете да получите на телефон: 058/600040 и чрез централа 058/600003 - вътр.224.

На основание чл.14, ал.1, т.6 и ал.2 от горецитираната  Наредба  всички граждани, които не са изпълнили задължението си за подаване на актуална декларация, ще бъдат изключени от Окончателния списък за настаняване през 2020г. 

 

Община град Добрич

Нагоре