Утвърден е Окончателния списък за настаняване в общински жилища за 2020 г.

Община град Добрич уведомява всички заинтересовани граждани, че Окончателния списък за настаняване на лица, семейства/домакинства с установени жилищни нужди  и с право за настаняване в общински жилища под наем за 2020г. е изготвен и утвърден от Кмета на Община град Добрич. Списъкът е обявен на таблото пред стая 113 на Община град Добрич и 6-то работно място в Центъра за услуги и информация. С Окончателния списък за 2020г. можете да се запознаете и тук. Съгласно чл.18 ал.1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския  жилищен фонд на Община град Добрич, възражения по утвърдения от Кмета на Община град Добрич Окончателен списък за 2020г. не се приемат.

Заявления за установяване на  жилищни нужди и включване в Окончателен списък за 2021г. се приемат в периода: 01.07.2020г. – 30.09.2020г. Заявлението се подава в Центъра за услуги и информация /работно място №6/ на Община град Добрич, ул. „България” 12.

Нагоре