Съобщение от Регионална дирекция по горите Варна

Регионална дирекция по горите Варна уведомява обществеността и заинтересованите  страни, че във връзка с преустановеното провеждане на обществени мероприятия в присъствена форма, съгласно т. I.6. от Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, няма да се проведат обявените обществени обсъждания на проекта на Областен план за развитие на горските територии на област  Добрич и Доклада за екологична оценка към него, в периода от 07.12.2020 г. до 09.12.2020 г., във всяка община в териториалния обхват на област Добрич.

Нагоре