График на заседанията на постоянните комисии при Общински съвет гр. Добрич през април

   

К о м и с и я

Дата

Час

Място

Водещ протокола

1.

ПК „Законност, обществен ред и контрол” 

23.04.2021 г.

(петък)

15.00 ч.

Онлайн

Йоанна Койчева

2.

ПК „Устройство на територията,  жилищна политика, строителство и инфраструктура”

22.04.2021 г.

(четвъртък)

15.30 ч.

Онлайн

Виолета Йончева

3.

ПК „Промишлено-стопанска дейност, земеделие и трудова заетост”

21.04.2021 г.

(сряда)

16.00 ч.

Онлайн

Виолета Йончева

4.

ПК „Здравеопазване, социални дейности и демографска политика”                             

22.04.2021 г.

(четвъртък)

16.00 ч.

Онлайн

Велка Тонева

5.

ПК „Наука, образование”

20.04.2021 г.

(вторник)

16.00 ч.

Бизнес-зала на 1 етаж

Велка Тонева

6.

ПК „Култура, вероизповедания и етнически въпроси”

20.04.2021 г.

(вторник)

15.00 ч.

Бизнес-зала на 1 етаж

Виолета Йончева

7.

ПК „Транспорт и екология”

20.04.2021 г.

(вторник)

13.00 ч.

Бизнес-зала на 1 етаж

Виолета Йончева

8.

ПК „Бюджет, финанси и данъчна политика”        

23.04.2021 г.

(петък)

13.00 ч.

Бизнес-зала на 1 етаж

Виолета Йончева

9.

ПК „Управление и разпореждане с общинската собственост“                           

23.04.2021 г.

(петък)

11.00 ч.

Онлайн

Йоанна Койчева

10.

ПК „Регионално развитие, международно сътрудничество,  европейски програми и проекти”        

22.04.2021 г.

(четвъртък)

14.00 ч.

Онлайн

Велка Тонева

Нагоре