По молба на възложителя Община град Добрич публикува обявление за общствено обсъждане

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.127 ал.1 от Закона за устройство на територията, Община град Добрич уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че на 05.05.2022г. от 16.00 часа, в заседателната зала на „Билдконтрол“ ЕООД, в гр.Добрич, пл.“Свобода“ №5, ет.12, ще се проведе обществено обсъждане на „Частично изменение на Общ устройствен план на Община град Добрич (ОУПО на град Добрич) за ПИ 72624.176.102, за промяна на отреждането му от територия“ Дерета и суходолия“ в зона „Терени за енергийни производства“.

 

 

 

Нагоре