Обявление за обществено обсъждане

По молба на възложителя, Община град Добрич публикува обявление за за обществено обсъждане    

„ИМ КОМ“ АД уведомява, че е изготвено Частично изменение на Общия устройствен план на Община град Добрич с обхват УПИ IX в кв. 17 по плана на Централна градска част гр. Добрич.

В съответствие с чл. 127, ал. 1 от ЗУТ дружеството – възложител на проекта организира обществено обсъждане, което ще се състои на 01.07.2022 г. от 9 часа на адрес: гр. Добрич, ул. „България“ 1, зала 106; тел. за контакт: 0888453828

Нагоре