По молба на възложителя Община Добрич публикува уведомление за публично обсъждане

Уведомление

На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ се организира провеждане на обществено обсъждане на "Частично изменение на ОУП на Община град Добрич, за имот 72624.2.754, във връзка с промяна отреждането му от "земеделска територия" в "ЖИЛИЩНА ТЕРИТОРИЯ". Обсъждането ще се проведе от 16.00 часа на 28.11.2022 г. в офиса на "Нели Брокърс 74 ЕООД", находящ се на улица "Суха река"20а в град Добрич. 

Нагоре